تکنولوژیمقالات شاخصیادداشت

آمریکا چگونه با یادگیری ماشین و کلان داده می‌خواهد جلوی دور زدن تحریم نفتی ایران را بگیرد؟

2 دقیقه زمان تقریبی خواندن
در سال‌های اخیر تعداد ماهواره‌هایی که از سطح زمین تصویر جمع‌آوری می‌کنند به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر تعداد تصاویر…