Home Authors Posts by رضا عظیمی

رضا عظیمی

رضا عظیمی
1 POSTS 0 COMMENTS
برای کارکنان، ماندن در یک شغل چیزی بیش از دریافت حقوق و مزایا است. شرکت‌ها از طریق ایجاد فرهنگی عالی و عرضه آن به استعدادهای برتر می‌توانند بهترین کارکنان را جذب کنند. بکارگیری چهار استراتژی فرهنگی بررسی شده در این مقاله استعدادهای برجسته را استخدام و حفظ می‌کنند. در هر...