استارتاپمقالات شاخص

راه‌اندازی استارتاپ: انجام کارهای مقیاس‌ناپذیر - قسمت اول، کاربران اولیه

9 دقیقه زمان تقریبی خواندن
در بخش اول این سری مقالات، موضوعات شایان توجه در زمینه جذب کاربران اولیه، ایجاد یک تجربه رضایت‌بخش برای آن‌ها و راه‌های مقابله با نقاط آسیب‌پذیر استارتاپ‌ها از دیدگاه پل گراهام بیان شده‌است.
استارتاپمقالات شاخص

چگونه یک استارتاپ راه‌اندازی کنید؟ - قسمت اول، ایده و افراد

9 دقیقه زمان تقریبی خواندن
هر استارتاپ برای آغاز کار خود ملزوماتی انکارناپذیر دارد. این بار پل گراهام به شرح این مراحل پرداخته است. در بخش اول این مقاله از دو فاکتور ایده و افراد خواهیم گفت.