استارتاپمقالات شاخص

راه‌اندازی استارتاپ: انجام کارهای مقیاس‌ناپذیر - قسمت اول، کاربران اولیه

9 دقیقه زمان تقریبی خواندن
در بخش اول این سری مقالات، موضوعات شایان توجه در زمینه جذب کاربران اولیه، ایجاد یک تجربه رضایت‌بخش برای آن‌ها و راه‌های مقابله با نقاط آسیب‌پذیر استارتاپ‌ها از دیدگاه پل گراهام بیان شده‌است.