استارتاپمقالات شاخص

ارزش پیشنهادی (Value Proposition)، کلید موفقیت کسب‌وکارها

6 دقیقه زمان تقریبی خواندن
ارزش پیشنهادی یکی از اجزای مدل کسب‌وکار است که مزیت رقابتی شرکت‌تان را نسبت به سایر رقبا توضیح می‌دهد. اما چگونه می‌توانیم گزاره ارزش شرکت خود را بنویسیم؟