تحقیق بازار

بررسی عملکرد سالانه تپسل؛ نمایش ۶۰ میلیارد تبلیغ به ۴۵ میلیون کاربر یکتا

5 دقیقه زمان تقریبی خواندن
تپسل به عنوان یک بستر تبلیغات موبایلی گزارشی از عملکرد خود در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده که در آن شاخص‌های تبلیغ ونتایج آن‌ها را بررسی کرده است.
استارتاپتحقیق بازار

گزارش سالانه متریکس؛ بررسی بیش از ۵۰ میلیون کاربر و شناسایی ۴۸۰ هزار تقلب

6 دقیقه زمان تقریبی خواندن
گزارش متریکس با بررسی رفتار بیش از ۵۰ میلیون کاربر به صاحبان برنامه‌ها و بازی‌ها کمک می‌کند تا تبلیغات موبایلی مؤثرتری داشته باشند.