رهبریمقالات شاخص

چرا رهبران موفق شکست می‌خورند؟

5 دقیقه زمان تقریبی خواندن
امروزه برای رسیدن به سودمندی، تعادل بین انجام وظایف و ارتباطات انسانی برای مدیران امری مهم است و تعادل بین این دو مقوله باعث حفظ نیروی انسانی می شود. در این مقاله با بررسی لزوم این تعادل راهکارهایی نیز ارائه شده است.