اخباراستارتاپسرمایهمقالات شاخص

تولد یک سالگی ایده‌هاب: شروع کمپین جذب سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی iiVentures تا شروع کمپین ۱۰ میلیارد تومانی پلاک

4 دقیقه زمان تقریبی خواندن

ایدههاب یکی از پلتفرمهای موفق سرمایهگذاری جمعی است که در روز شنبه ۴ اسفند در یک مراسم خصوصی در هتل اسپیناس پالاس تولد یک سالگی خود را جشن گرفت. در این مراسم گزارشی از اولین سال فعالیت این مجموعه ارائه و پرده از کمپینهای جذب سرمایه خصوصی برای iiVentures و پلاک برداشته شد.

راه حل یکپارچه ایدههاب که آن را از دیگر پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعی متمایز میکند

در ابتدای رویداد مهشاد سبحانی، مدیرعامل ایدههاب، به تفاوت ایدههاب با دیگر پلتفرمهای سرمایهگذاری جمعی و راه حل یکپارچه این مجموعه اشاره کرد. این راه حل یکپارچه مراحل وقتگیر و فنی چه از طرف سرمایهگذار و چه از طرف استارتاپ را پوشش میدهد و شامل مراحل زیر است:

 • پیدا کردن فرصتهای سرمایهگذاری
 • راستیآزمایی (در مباحث تیم، تکنولوژی، قانونی، کشش، تناسب محصولبازار)
 • مشاوره مدیریت (در مباحث بهینه سازی مدل کسب و کار، بازبینی پروتکلهای اجرایی، استراتژی رشد و اهداف، استراتژی ورود به بازار)
 • ارزشگذاری استارتاپ
 • جذب سرمایه برای استارتاپها (جذب سرمایه خصوصی یا جذب سرمایه از طریق سرمایهگذاری جمعی)
 • خدمات پس از جذب سرمایه (نظارت، تهیه گزارش، مشاوره)

در ادامه مشهاد به ساختار ایدههاب و افراد سرشناسی که از دانشگاهها و شرکتهای معتبر دنیا در این شرکت کار میکنند پرداخت. در تصویر زیر میتوانید نگاه کاملی به تیم ایدههاب داشته باشید:

مهشاد پس از این معرفی به نقش موثر شرکت فیروزه به عنوان شریک ایدههاب اشاره کرد. شرکت فیروزه یکی از اولین شرکتهای سرمایهگذاری است که از ابتدای شروع اکوسیسم استارتاپی ایران شروع به سرمایهگذاری در این حوزه کرده است.

گزارش عملکرد سال ۱۹۳۷ ایدههاب

ایدههاب در سال ۱۳۹۷، ۸ میلیارد تومان از طریق کمپینهای سهام محور برای استارتاپهای خود سرمایه جذب کرده است. به علاوه ایدههاب ۸۰ میلیون تومان نیز برای کمپینهای خیرخواهانه جذب کرده است. این مجموعه در کمپینهای پاداش محور خود نیز با نرخ ۶۰٪ موفق بوده است. ایدههاب تا به حال ۳۰ پروژه مشاورهای را با موفقیت به اتمام رسانده و ۲،۰۰۰ کاربر در پلتفرم خود دارد.

نمونههایی از کمپینهای عمومی موفق جذب سرمایه ایدههاب:

آستین:

 • جذب سرمایه: ۱.۵ میلیارد تومان
 • بروزرسانیها: راهاندازی لیبل پوشاک آستین، بهبود کدنویسی سایت، راه اندازی فروشگاه موقت
 • نقشه راه آینده: بهبود بخش فنی سایت، راهاندازی مارکتپلیس، راهاندازی پوشاک مقرون به صرفه، افزایش تعداد محصولات تولید کنندگان و طراحان
 • اشتغال زایی: ۱۰۰+

فرش باکس:

 • جذب سرمایه: یک میلیارد تومان
 • بروزرسانیها: ارائه دستگاه فروش خودکار به شرکتها، راه اندازی سایت
 • نقشه راه آینده: افزودن امکانات جدید به وب سایت، راهاندازی مراکز توزیع، گرفتن قفسه در فروشگاهها، اضافه کردن بخش فروش مواد اولیه، گسترش تجهیزات تولید
 • اشتغال زایی: ۵۰

پلاک (میانراند جذب سرمایه):

 • جذب سرمایه: سه میلیارد تومان
 • بروزرسانیها: راهاندازی قراردادهای بخش کسب و کار با کسب و کار، راهاندازی پرداخت حق اشتراک مشترکین بخش کاربر با کسب و کار، سایت و خدمات جدید
 • نقشه راه آینده: دلیوری سوخت از طریق خدمات در محل
 • اشتغال زایی: ۱۲۵۰

درسهایی که از اکوسیستم استارتاپی ایران گرفتیم

مشهاد در ادامه رویداد با تاکید بر این که تیم عامل کلیدی در استارتاپها است به عوامل تاثیر گذار دیگری بر روی استارتاپها اشاره کرد. قوانین و مقررات هنوز از استارتاپها عقب است و نقاطی خاکستری رنگ را بر جا میگذارد که قوانین حاکم بر آن مشخص نیست. تصمیمگیریها هنوز بر اساس داده نیست. البته که آزمون و خطا اجتنابناپذیر است. ذهنیت کارآفرینی در ایران هنوز در حال تکامل است به طوری که در بخشهای ارائه کسب و کار به سرمایهگذار، روابط با سرمایهگذار، کار تیمی و همکاری، چابکی، تنظیم و ردیابی اهداف مالی و استرتژی بلند ملت جای کار بسیار است.

به علاوه در ایران کارآفرینها به طور روزمره با عدم قطعیت مواجه هستند. این امر نیازمند تصمیمگیریهای فعال است و در مواقعی باعث فرار مغزها میشود.

در این شرایط استارتاپهایی که در مراحل اولیهاند نیازمند یک راه حل یکپارچه برای جذب سرمایه هستند. به علاوه هنوز سرمایهگذاری در استارتاپها در ایران جا نیوفتاده است و افراد به درستی متوجه اهمیت آن نیستند. توجه به این نکته هم حائز اهمیت است که پول ارزش اصلی نیست که سرمایهگذار با خود میآورد بلکه تجربه،دانش و ارتباطات سرمایهگذار بسیار با ارزشتر است.

مهشاد با توجه به موارد ذکر شده اشاره میکند که راه حل آنها میتواند همانند یک کاتالیزور عمل کرده و به متداول شدن سرمایهگذاری جایگزین کمک کند.

ادامه برنامههای ایدههاب برای سال ۱۳۹۷

مشهاد اشاره میکند که برنامه آنها هنوز برای امسال تمام نشده است و به غیر کمپینهای جذب سرمایه عمومی که برگزار شده است،دو کمپین جذب سرمایه خصوصی آنها شروع به کار میکند.

شروع کمپین جدید جذب سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی پلاک پس از جذب میانراند سه میلیارد تومانی

همانطور که اشاره شد،پلاک راه حل جدیدی را برای سوخت رسانی به صورت خدمات در محل راه اندازی میکند. این خدمت توسط سه میلیارد تومان میانراند پلاک عملی شده است و کارهای اجرایی آن در حال انجام است. این استارتاپ پس از  این میانراند سه میلیارد تومانی خود،اکنون به دنبال راند جذب سرمایه ۱۰ میلیاردی به عنوان کف و ۱۵ میلیارد تومانی به عنوان سقف جذب سرمایه خود از طریق کمپینخصوصی ایدههاب است. شایان ذکر است پیش از شروع کمپین جذب سرمایه پلاک، تعدادی از سرمایهگذاران تعهد اولیه سرمایهگذاری بر روی این استارتاپ را دادهاند. این راند ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومانی برای نفوذ به بازار و گسترش بازار این استارتاپ است.

شروع کمپین جذب سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی iiVentures و تعهد اولیه سرمایهگذاران

کسب و کار نوین ایرانیان به تازگی iiVentures ریبرندیگ کرده است. این هلدینگ راند جدید جذب سرمایه خود را از طریق ایدههاب انجام میدهد. در این کمپین جذب سرمایه که تعدادی از سرمایهگذران مقدار قابل توجهی تعهد اولیه سرمایهگذاری بر روی آن را دادهاند به صورت خصوصی توسط ایدههاب انجام میشود. iiVentures مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به عنوان کف و ۷۰ میلیارد تومان را به عنوان سقف جذب سرمایه خود قرار داده است. iiVentures شامل ۵ زیرمجموعه است.

 • در حوزه سفارش آنلاین غذا، چیلیوری با راهاندازی خدمت موتوچیلی(سیستم دلیوری چیلیوری)، سیستم اکسپرس(دلیوری غذا زیر ۲۰ دقیقه) و پلتفرم خواهر چیلیوری، سرمیز(سفارش آنلاین غذای کسب و کار با کسب و کار) توانسته است سهم خوبی را در طی چند ماه گذشته از رقبا بگیرد.
 • به علاوه دیگر زیرمجموعه این هلدینگ دکتردکتر که در حوزه سلامت کار میکند نیز چندی پیش سرمایه جذب کرده است.
 • نتبرگ نیز پس از تغییرات ساختاری در چند ماه گذشته خود را برای موج جدیدی از خدمات آماده میکند.
 • سایت خدمات خرید بلیط تیکت(Tik8) نیز اخیرا خدمات خود را به صورت وایت لیبل در اختیار مشتریان گذاشته است. هر خواننده، مکان و شرکت با خدمات تیکت میتواند سایت اختصاصی خود را داشته باشد. به علاوه هفته آینده بخش فروش مکانهای تفریحی نیز به سایت تیکت اضافه میشود.