استارتاپتحقیق بازارمقالات شاخص

اینفوگرافیک: آمار مالی بازی‌ ها و برنامه ‌های کافه بازار در سال ۱۳۹۸

6 دقیقه زمان تقریبی خواندن

کافه بازار طبق روال گذشته خود در انتشار گزارش فصلی و سالانه از صنعت اپلیکیشن‌های اندرویدی ایران، در اردیبهشت ۱۳۹۹ گزارش سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد. در این گزارش آمار مختلفی از عملکرد اپلیکیشن‌ها و کاربران کافه بازار به تفکیک دو بخش بازی و برنامه منتشر شده است. تیم تحقیق بازار تکراسا در این مقاله تحلیلی، آمار مالی بازی‌ها و برنامه‌ها را بررسی کرده است که چکیده آن را می‌توانید در اینفوگرافیک زیر مشاهده کنید.

چکیده‌ای از گزارش سال ۱۳۹۸ کافه بازار

چکیده‌ای از گزارش سال ۱۳۹۸ کافه بازار

درآمد کل توسعه‌دهندگان کافه بازار به تفکیک برنامه‌ها و بازی‌ها

طبق گزارش کافه بازار در سال ۱۳۹۸، توسعه‌دهنده‌های بازی و برنامه در مجموع ۱۸۹۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرده‌اند. سهم توسعه‌دهنده برنامه‌ها ۱۲۰۵ میلیارد ریال و توسعه‌دهنده بازی‌ها ۶۸۵ میلیارد ریال بوده است.

در دو بخش بازی‌ها و برنامه‌ها، ۵/۵ و ۱۸/۵ میلیون تراکنش‌ مالی صورت گرفته است. میانگین حجم ریالی هر تراکنش در بازی‌ها و برنامه به ترتیب ۱۲۳۶۰۰ و ۶۵۲۸۰ ریال گزارش شده است. با وجود اینکه تعداد تراکنش‌های مالی بازی‌ها کمتر از برنامه‌ها بوده است؛ اما میانگین حجم ریالی هر تراکنش در بازی‌ها بیشتر از برنامه‌هاست. بنابراین، در صورت رونق و بزرگتر شدن بازار بازی‌ها می‌توان سهم بیشتری از درآمد کل توسعه‌دهنده‌ها را برای بازی‌ها متصور بود.

خبر خوب برای توسعه‌دهنده بازی‌ها این است که در مقایسه با دسته برنامه‌ها، میانگین تکرار خرید در بخش بازی‌ها نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش زیادی داشته است. میزان مشارکت کاربران ۵۵٪ افزایش یافته و به میانگین تکرار خرید ۶/۱ توسط هر خریدار رسیده است. دسته برنامه‌ها نیز تنها با ۴٪ رشد، میانگین تکرار خرید ۵/۷ را دارند.

افزایش درآمد توسعه‌دهندگان برنامه ناشی از افزایش ۳۰٪ قیمت‌ها بوده است؛ در حالی که افزایش درآمد توسعه‌دهندگان بازی در اثر افزایش قیمت و همچنین افزایش تکرار خریدهاست. با توجه به برابری میانگین تکرار خرید بازی‌ها و برنامه می‌توان گفت که جریان درآمدی هر دو بخش از نوع درآمدهای تکرارپذیر است. 

تراکنش‌های مالی توسعه‌دهندگان کافه بازار در سال ۱۳۹۸

تراکنش‌های مالی توسعه‌دهندگان کافه بازار در سال ۱۳۹۸

میانگین درآمد توسعه‌دهندگان برنامه و بازی در کافه بازار

در سال ۱۳۹۸، ۴۰ هزار فروشنده بازی و برنامه از طریق کافه بازار موفق به کسب درآمد شده‌اند. از میان این فروشندگان، ۳۲۳۰۰ توسعه‌دهنده برنامه و ۷۷۰۰ توسعه‌دهنده بازی بوده‌اند. هر توسعه‌دهنده به طور میانگین ۴۷/۳ میلیون ریال درآمد کسب کرده است. میانگین درآمد برای توسعه‌دهنده‌های بازی ۸۹ میلیون ریال و برای توسعه‌دهنده‌های برنامه ۳۷ میلیون ریال بوده است. میانگین درآمد از هر فروش بالا و تعداد فروشنده فعال کمتر در بخش بازی‌ها نسبت به برنامه‌ها باعث شده تا توسعه‌دهندگان بازی‌ها میانگین درآمد بیشتری نسبت به توسعه‌دهندگان برنامه‌ها داشته باشند.

درآمد توسعه‌دهندگان کافه بازار در سال ۱۳۹۸

درآمد توسعه‌دهندگان کافه بازار در سال ۱۳۹۸

میانگین درآمد توسعه‌دهندگان به ازای هر نصب فعال

به طور کلی، میانگین درآمد هر نصب فعال در کافه بازار ۱۵۳۷۰ ریال است. میانگین درآمد هر نصب فعال برای بازی‌ها و برنامه‌ها نیز به ترتیب ۲۰۸۶۰ و ۱۳۳۶۰ ریال است. در صورت مقایسه این اعداد با میانگین هزینه به ازای هر نصب (CPI)، متوجه می‌شویم که درآمد حاصل از هر نصب فعال در بازی‌ها و برنامه‌ها به ترتیب ۲ و ۰/۹۸ برابر هزینه تبلیغ به ازای هر نصب است. به نظر می‌رسد توسعه‌دهنده‌های بازی توانایی بیشتری در بازاریابی برای افزایش تعداد نصب اپلیکیشن خود داشته باشند؛ زیرا نسبت درآمد به هزینه در بازی‌ها بیشتر است و دست توسعه‌‌دهنده‌ها را در تخصیص بودجه تبلیغاتی برای افزایش تعداد نصب باز می‌گذارد.

مقایسه میانگین درآمد هر نصب فعال با میانگین هزینه تبلیغ به ازای هر نصب در سال ۱۳۹۸

مقایسه میانگین درآمد هر نصب فعال با میانگین هزینه تبلیغ به ازای هر نصب در سال ۱۳۹۸

میانگین هزینه به ازای هر نصب در دو بخش بازی‌ها و برنامه‌ها با استفاده از آمار موجود در گزارش‌های فصلی بهار، تابستان و پاییز کافه بازار محاسبه شده است. در جدول زیر می‌توانید تغییرات هزینه تبلیغ به ازای هر نصب در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک سه فصل بهار، تابستان و پاییز مشاهده کنید.

نکته جالب در تغییر هزینه تبلیغ به ازای هر نصب، افزایش ۲۰۰٪ هزینه تبلیغ در فصل پاییز نسبت به فصل بهار در دسته تفننی است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش تقاضای تبلیغاتی از سمت توسعه‌دهندگان این دسته در بخش تبلیغات جستجوی کافه بازار و همچنین افزایش رقابت آن است. هزینه تبلیغ در جستجوی کافه بازار دو دسته ابزارها و عکاسی در بخش برنامه نیز به ترتیب ۹۱٪ و ۱۴۰٪ افزایش داشته است.

روند تغییر هزینه تبلیغ به ازای هر نصب در بخش جستجوی کافه بازار در فصل‌های سال ۱۳۹۸

روند تغییر هزینه تبلیغ به ازای هر نصب در بخش جستجوی کافه بازار در فصل‌های سال ۱۳۹۸

آمار خریداران و فروشندگان کافه بازار

در مقایسه تعداد فروشندگان کافه بازار در سال ۱۳۹۸، به طور میانگین در هر ماه ۱۲۱۱۶ فروشنده برنامه وجود دارد که این مقدار تقریباً چهار برابر تعداد ۲۷۳۴ فروشنده بازی‌ها است. تعداد فروشندگان برنامه و بازی نسبت به سال ۱۳۹۷، به ترتیب ۲۲٪ و ۲۵٪ کاهش داشته است.

نسبت تعداد خریداران یکتا به تعداد فروشندگان یکتا در بخش بازی و برنامه به ترتیب ۱۲۵ و ۹۳ بوده است. مقایسه این دو عدد خبر از آن می‌دهد که نسبت تعداد خریداران به ازای هر فروشنده در دسته بازی‌ها حدود ۲۶٪ بیشتر از دسته‌ برنامه‌ها است. به نظر در این بازار عرضه‌کننده کمتری نسبت به دسته برنامه‌ها وجود دارد.

میانگین تعداد خریداران ماهانه در بازی‌ها و برنامه‌ها به ترتیب ۱۶۵۴۱۹ و ۴۷۴۷۰۷ نفر بوده است. با وجود اینکه نسبت خریدار به فروشنده بخش بازی‌‌ها بیشتر بوده است؛ اما میانگین تعداد خریدار ماهانه بخش برنامه تقریباً ۳ برابر میانگین تعداد خریدار بخش بازی‌ است. این آمار نشان می‌دهد که بازار برنامه چقدر بزرگتر است و تعداد کاربران زیادی در این بخش متقاضی استفاده و خرید از اپلیکیشن‌های مختلف هستند.

آمار خریداران و فروشندگان کافه بازار در سال ۱۳۹۸

آمار خریداران و فروشندگان کافه بازار در سال ۱۳۹۸

میانگین درآمد ماهانه توسعه‌دهندگان کافه بازار از هر خریدار

با مطالعه آمار ماه به ماه میانگین درآمد توسعه‌دهندگان از هر خریدار می‌توان به این نتیجه رسید که این معیار در دسته بازی‌ها به میزان ۶۵٪ بیشتر از دسته برنامه‌ها است. میانگین درآمد توسعه‌دهندگان از هر خریدار در دسته بازی‌ها ۳۴۸۵۱۰ ريال و در دسته برنامه‌ها ۲۱۱۰۱۰ ريال است.میانگین درآمد ماهانه توسعه‌دهندگان کافه بازار از هر خریدار در سال ۱۳۹۸

میانگین درآمد ماهانه توسعه‌دهندگان کافه بازار از هر خریدار در سال ۱۳۹۸

میانگین درآمد ماهانه توسعه‌دهندگان کافه بازار از هر فروش

با بررسی آمار ماه به ماه میانگین درآمد توسعه‌دهندگان از هر تراکنش می‌توان به این نتیجه رسید که این معیار در دسته بازی‌ها به میزان ۹۰٪ بیشتر از دسته برنامه‌ها است. میانگین درآمد ماهانه توسعه‌دهندگان از هر تراکنش مالی در دسته بازی ها ۱۲۴۴۱۰ ريال و در دسته برنامه ها ۶۵۳۹ ريال است.

میانگین درآمد توسعه‌دهندگان کافه بازار از هر فروش در سال ۱۳۹۸

میانگین درآمد توسعه‌دهندگان کافه بازار از هر فروش در سال ۱۳۹۸

با توجه به دو نمودار بالا، میانگین درآمد ماهانه توسعه‌دهندگان بازی از هر خریدار و از هر فروش در آذر و دی رشد قابل توجهی داشته است. بخش برنامه‌ها نیز چنین رشدی را تجربه کرده که شیب صعودی کمی داشته است.

تعداد تراکنش‌‌های مالی کافه بازار

مطالعه فصلی آمارها نشان‌دهنده آن است که کاربران در فصل بهار در هر دو دسته بازی و برنامه رغبت کمتری برای خرید داشته‌اند. در حالی که تعداد تجمیعی تراکنش‌ها تا انتهای پاییز در هر دو دسته به طور متوسط ۳۸٪ افزایش داشته و نیز در پایان سال و فصل زمستان، تعداد تراکنش‌ها نسبت به فصل قبل ۱۱٪ افت داشته است. نرخ رشد مرکب فصل به فصل تعداد تراکنش‌ها در سال ۱۳۹۸ برای دسته بازی و برنامه به ترتیب ۵٪ و ۹٪ بوده است.

تعداد تراکنش‌های مالی کافه بازار به تفکیک فصل در سال ۱۳۹۸

تعداد تراکنش‌های مالی کافه بازار به تفکیک فصل در سال ۱۳۹۸

میزان تغییر تعداد تراکنش‌های مالی کافه بازار نسبت به فصل قبل در سال ۱۳۹۸

میزان تغییر تعداد تراکنش‌های مالی کافه بازار نسبت به فصل قبل در سال ۱۳۹۸

آمار درآمد توسعه‌دهندگان در فصل‌های سال

با وجود اینکه حجم مالی دسته برنامه‌ها تقریباً دو برابر دسته بازی‌هاست؛ اما این دسته در فصل تابستان و پاییز به ترتیب ۳۷٪ و ۱۳٪ رشد داشته‌ که بیشتر از میزان رشد ۱۹٪ و ۴٪ بازی‌ها است. اما در فصل زمستان، توسعه‌دهندگان برنامه بر خلاف روند قبلی ۱۳٪ افت درآمد فصلی را تجربه کرده‌اند و در سمت مقابل، بازی‌ها ۹٪ افزایش درآمد داشته‌اند. نرخ رشد مرکب فصل به فصل درآمد توسعه‌دهندگان بازی و برنامه در سال ۱۳۹۸ با هم برابر بوده و به طور میانگین در هر فصل ۱۰/۵٪ رشد کرده‌ است.

درآمد کل توسعه‌دهندگان کافه بازار به تفکیک فصل در سال ۱۳۹۸

درآمد کل توسعه‌دهندگان کافه بازار به تفکیک فصل در سال ۱۳۹۸

میزان تغییر درآمد توسعه‌دهندگان کافه بازار نسبت به فصل قبل در سال ۱۳۹۸

میزان تغییر درآمد توسعه‌دهندگان کافه بازار نسبت به فصل قبل در سال ۱۳۹۸

تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تراکنش‌های مالی کافه بازار در

در اسفند ۱۳۹۸

با توصیه دولت به ماندن در خانه در دوران شیوع ویروس کرونا، میزان استفاده کاربران از اپلیکیشن‌ها در دوران قرنطینه افزایش یافته است. افزایش ۹٪ و ۷٪ تعداد تراکنش‌ها در دسته برنامه و بازی دلیلی بر تأیید این موضوع است. اما نکته جالب توجه در عدم تغییر درآمد توسعه‌دهندگان برنامه است. دلیل این اتفاق می‌تواند این باشد که کاربران برای اولین بار اقدام به خرید کرده‌اند و از خرید اول خود مطمئن نبوده‌اند. به همین دلیل سعی کرده‌اند با رقم کمتری اقدام به خرید کنند. همچنین می‌توان دلیل این موضوع را کاهش قدرت خرید مردم در اثر کاهش فعالیت‌های اقتصاد دانست.

اما در سمت مقابل، رشد توأمان تعداد تراکنش‌ها و درآمد توسعه‌دهندگان بازی‌ نشان می‌دهد که مردم حتی در زمانی که کاهش درآمد داشته‌اند، برای سرگرمی در قرنطینه به خرید در این بخش اقدام کرده‌اند. می‌توان انتظار داشت که میزان رشد درآمد در دسته بازی‌ها در بهار ۱۳۹۹ به بیش از ۱۰٪ برسد.

تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تراکنش‌های مالی کافه بازار در اسفند ۱۳۹۸

تأثیر شیوع ویروس کرونا بر تراکنش‌های مالی کافه بازار در اسفند ۱۳۹۸

برای دانلود گزارش کافه بازار از صنعت اپلیکیشن‌های اندرویدی در ایران در سال ۱۳۹۸ بر روی لینک زیر کلیک کنید.

گزارش کافه بازار از صنعت اپلیکیشن‌های اندرویدی ایران در سال ۱۳۹۸

برای دانلود فایل باکیفیت اینفوگرافیک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اینفوگرافیک: چکیده گزارش سال ۱۳۹۸ کافه بازاراینفوگرافیک: چکیده گزارش سال ۱۳۹۸ کافه بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *