تحقیق بازارتکنولوژی

دستاوردهای همکاران سیستم در سال ۱۴۰۰؛ استراتژی آینده این شرکت برای توسعه چیست؟

5 دقیقه زمان تقریبی خواندن
۲۹۰ شرکت از ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی مشتریان نرم‌افزارهای همکاران سیستم هستند. این مجموعه چه استراتژی‌هایی را برای آینده خود در نظر دارد؟