استارتاپمقالات شاخص

مراکز حمایت از استارتاپ ها - قسمت پنجم: استارتاپ ها باید چه عواملی را در هنگام ورود به شتاب دهنده ها در نظر بگیرند؟

7 دقیقه زمان تقریبی خواندن
شتاب دهنده ها مزیت‌هایی برای استارتاپ ها دارند. تیم‌های استارتاپی باید به خوبی با شرایط شرکت در برنامه شتاب دهی آشنا باشند و بهترین آن‌ها را انتخاب کنند.
استارتاپمقالات شاخص

مراکز حمایت از استارتاپ ها - قسمت چهارم: استارتاپ استودیو

10 دقیقه زمان تقریبی خواندن
استارتاپ استودیو همانند کارخانه‌ای است که به طور مداوم در آن ایده‌ای تعریف شده، بر روی ایده کار می‌شود و به کمک منابع در دسترس تبدیل به استارتاپ می‌گردد.
استارتاپمقالات شاخص

مراکز حمایت از استارتاپ ها - قسمت اول: معرفی و تفاوت شتاب دهنده ها، مراکز رشد و استارتاپ استودیوها

13 دقیقه زمان تقریبی خواندن
با شکل‌گیری انواع مراکز حمایت از استارتاپ ها در دنیا لازم است که استارتاپ ها قبل از حضور در این مراکز در نخستین گام اطلاعات جامعی از این مراکز به دست آورند.