رشدمقالات شاخص

۵ نکته مهم برای افزایش بازدهی کار در سال ۲۰۲۰

5 دقیقه زمان تقریبی خواندن
یک روز کاری می‌تواند با نبود تمرکز و برنامه‌ریزی به راحتی هدر برود. تغییرات کوچک در محیط کار می‌تواند این حواس‌پرتی‌ها را کاهش و بهره‌وری شما را افزایش دهد.
رشدمقالات شاخص

اولویت‌بندی کارها بر اساس ماتریس آیزنهاور (Eisenhower Matrix) و ۵ توصیه برای مدیریت زمان

2 دقیقه زمان تقریبی خواندن
ماتریس آیزنهاور که به نام ماتریس کارهای ضروری-مهم شناخته می‌شود، ابزاریست برای الویت‌بندی کارها و مدیریت زمان بر اساس ضرورت و اهمیت آن‌ها. در این مقاله از پیشینه و فرآیند این ماتریس خواهیم گفت.