رهبریمقالات شاخص

راهنمای ارزیابی و تعیین فرهنگ سازمانی – قسمت سوم

6 دقیقه زمان تقریبی خواندن
جایگاه فعلی فرهنگ سازمان را چگونه می‌توان مشخص کرد؟ چگونه می‌توان فرهنگ را در سازمان شکل داد؟ مهم‌ترین پرسش‌هایی که می‌خواهیم در این مقاله به آن پاسخ دهیم.
رشدرهبریمقالات شاخص

راهنمای ارزیابی و تعیین فرهنگ سازمانی – قسمت دوم

13 دقیقه زمان تقریبی خواندن
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و دستاوردهای یک شرکت چیست؟ چگونه فرهنگ عالی سازمانی می‌تواند باعث موفقیت شرکت شود؟ چگونه می‌توان فرهنگ سازمان را تغییر داد؟
رشدرهبریمقالات شاخص

۱۶ روش‌ برای هدایت، الهام‌ بخشی و تشویق تیم به سمت موفقیت

5 دقیقه زمان تقریبی خواندن
چگونه می‌توانیم با مدیریت صحیح، رهبری خوب برای تیم باشیم؟ رهبران موفق چه ویژگی‌هایی دارند؟ آن‌ها برای مدیریت تیم از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟