رهبری

سقوط پادشاهی نوکیا

12 دقیقه زمان تقریبی خواندن
نوکیا در سال ۲۰۰۷ نیمی از سهم بازار گوشی‌های هوشمند را داشت. اما چه تصمیم‌های اشتباهی باعث شد که سهم بازار خود را از دست بدهد و به کمتر از ۰/۷٪ برسد؟