رهبریمقالات شاخص

صفحه فرصت‌های شغلی؛ راهکار جذب افراد بااستعداد در شرکت

1 دقیقه زمان تقریبی خواندن
صفحه فرصت‌های شغلی اولین برخورد کارجویان با شرکت شماست و تأثیر زیادی در جذب و استخدام افراد بااستعداد دارد. چگونه صفحه فرصت‌های شغلی حرفه‌ای داشته باشیم؟
رشدرهبریمقالات شاخص

ارزش پیشنهادی کارفرما؛ نخ تسبیح فعالیت‌های برندسازی کارفرما

1 دقیقه زمان تقریبی خواندن
ارزش پیشنهادی کارفرما دلایل روشنی در اختیار کارمندان کنونی و آینده قرار می‌دهد تا تصمیم بگیرند یک کارفرما را انتخاب کنند یا به همکاری با او ادامه بدهند.
رهبریمقالات شاخص

برند کارفرمایی؛ کلید استخدام بهترین استعدادهای بازار کار

1 دقیقه زمان تقریبی خواندن
با داغ شدن رقابت برای جذب افراد بااستعداد، سازمان‌ها باید برای جذب و حفظ این افراد تلاش بیشتری کنند. ایجاد برند قوی کارفرمایی مؤثرترین روش برای این هدف است.