استارتاپمقالات شاخص

مراکز حمایت از استارتاپ ها - قسمت چهارم: استارتاپ استودیو

10 دقیقه زمان تقریبی خواندن
استارتاپ استودیو همانند کارخانه‌ای است که به طور مداوم در آن ایده‌ای تعریف شده، بر روی ایده کار می‌شود و به کمک منابع در دسترس تبدیل به استارتاپ می‌گردد.
استارتاپمقالات شاخص

مراکز حمایت از استارتاپ ها - قسمت اول: معرفی و تفاوت شتاب دهنده ها، مراکز رشد و استارتاپ استودیوها

13 دقیقه زمان تقریبی خواندن
با شکل‌گیری انواع مراکز حمایت از استارتاپ ها در دنیا لازم است که استارتاپ ها قبل از حضور در این مراکز در نخستین گام اطلاعات جامعی از این مراکز به دست آورند.