رشدرهبری

۵ دلیل برای ضرورت استخدام کارآموز و ۳ دلیل عدم انجام این کار

2 دقیقه زمان تقریبی خواندن
آیا استارتاپ یا شرکت در حال رشد شما بودجه کمی دارد؟ آیا با کمبود کارمند مواجه هستید؟ آیا تا به حال فکر استخدام یک یا چند کارآموز دیگر از ذهن‌تان گذشته است؟