تحقیق بازارتکنولوژی

دستاوردهای همکاران سیستم در سال ۱۴۰۰؛ استراتژی آینده این شرکت برای توسعه چیست؟

5 دقیقه زمان تقریبی خواندن
۲۹۰ شرکت از ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی مشتریان نرم‌افزارهای همکاران سیستم هستند. این مجموعه چه استراتژی‌هایی را برای آینده خود در نظر دارد؟
استارتاپتحقیق بازارتکنولوژی

توسعه‌دهندگان برنامه و بازی در کافه بازار چه فرصت‌هایی برای افزایش درآمد دارند؟

5 دقیقه زمان تقریبی خواندن
در سال گذشته توسعه‌دهندگان اپلیکیشن در کافه بازار ۲۸۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌اند. آن‌ها چگونه می‌توانند این درآمد را افزایش دهند؟