Home Authors Posts by عمران محمدی

عمران محمدی

عمران محمدی
3 POSTS 0 COMMENTS
شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌های ایرانی سیر متفاوتی نسبت به شتاب‌دهنده‌های خارجی دارد. این امر از یک سو در قراردادهای شتاب‌دهی در شتاب‌دهنده‌های ایرانی اثر گذاشته است و از سوی دیگر باعث تفاوت در نوع و قالب آن‌ها شده است.در این نوشتار به بررسی سایر جوانب حقوقی شتاب‌دهنده‌های ایرانی می‌پردازیم.
شتابدهنده چیست؟ منظور از خدمات شتابدهی چیست؟ یک شتابدهنده را در چه قالبی تاسیس کنیم؟ روش حقوقی ارائه خدمات شتابدهی چگونه است؟ شتابدهنده ها باید چه قراردادهایی تنظیم کنند؟ از لحاظ حقوقی چه مشکلاتی گریبانگیر شتابدهنده های ایرانی است؟ شتابدهنده های ایرانی در چه حدی می توانند از الگوهای...
روش های گوناگونی برای خروج سرمایه گذار خطرپذیر از شرکت سرمایه پذیر وجود دارد. در انتخاب روش باید؛ کنترل کافی سرمایه گذار را در هر دوره از بازپرداخت سرمایه تامین شود و از ورود شوک به شرکت سرمایه پذیر جلوگیری شود. اما چند نکته حقوقی را در این خصوص لازم است بدانید. شیوه های...