رشدمقالات شاخص

۳ ویژگی کارمندانی که حتی در شرایط بد رکود اقتصادی هم کنار گذاشته نمی‌شوند!

3 دقیقه زمان تقریبی خواندن
هر سازمان به هنگام تعدیل نیرو رویکردهای متفاوتی اتخاذ می‌کند. در این مقاله به ترفندهای ریزی اشاره شده که کمک می‌کند شما کارمند تعدیلی نباشید. می‌توان گفت که داشتن این ویژگی‌ها احتمال طولانی شدن مدت‌زمان همکاری شما را بیش‌تر می‌کند.
رشدرهبریمقالات شاخصیادداشت

نفرین دانش به شما در ارتباطات درون سازمانی، ‌با مشتری یا مخاطب آسیب رسانده‌است

2 دقیقه زمان تقریبی خواندن
نفرین دانش نام یک پدیده روانشناسی است که می‌تواند ابعاد شخصی و حرفه‌ای زندگی ما – و معمولاً به شکل منفی- را تحت تأثیر…