رهبریمقالات شاخص

هشت اصل مهم در کارآفرینی

7 دقیقه زمان تقریبی خواندن
داشتن یک کسب‌وکار لزوما به معنی کارآفرینی نیست. اگر چنین مفهومی درست بود، به واژه‌ه­ای جدید و پیچیده احتیاج نداشتیم. در این مقاله از هشت اصل مهم و اساسی در زمینه کارآفرینی خواهیم گفت.