استارتاپتحقیق بازارمقالات شاخصیادداشت

۵ تفاوت عمده در تجربه کاربری سایت‌های B2B و B2C

5 دقیقه زمان تقریبی خواندن
در حالی‌که سایت‌های B2B با سایت‌های B2C دارای مشترکاتی هستند، اما مخاطبان B2B دارای نیازهای متفاوتی هستند. در این مقاله ۵ تفاوت عمده در طراحی تجربه کاربری سایت‌های B2C و B2B را می‌خوانید.