رشدمقالات شاخص

اثر شبکه‌ای (Network Effect) چیست و در زندگی ما چه تأثیری دارد؟ - قسمت دوم

1 دقیقه زمان تقریبی خواندن
اثر شبکه‌ای در چه مراحلی از زندگی اتفاق می‌افتد؟ مراحل حساس زندگی ما کدام‌ها هستند؟ چگونه می‌توانیم با آگاهی از اثر شبکه‌ای، تصمیمات بهتر و درست‌تری بگیریم؟
رشدمقالات شاخص

اثر شبکه‌ای (Network Effect) چیست و در زندگی ما چه تأثیری دارد؟ - قسمت اول

1 دقیقه زمان تقریبی خواندن
اثر شبکه‌ای مفهومی است که امروزه بسیاری از جنبه‌های زندگی و حتی کسب‌وکار ما را دربرگرفته است. اما چگونه و بر حسب چه الگوی ریاضی بر زندگی ما اثر می‌گذارد؟