استارتاپسرمایهمقالات شاخص

چگونه یک استارتاپ راه‌اندازی کنید؟ – قسمت سوم، جذب سرمایه

9 دقیقه زمان تقریبی خواندن
پس از تکمیل تیم و ایده، برای جذب سرمایه باید با سرمایه‌گذاران مذاکره کنید. ثبت حقوقی شرکت را انجام بدهید و سهام را بین بنیان‌‌گذاران تقسیم کنید.
استارتاپمقالات شاخص

راه‌اندازی استارتاپ: انجام کارهای مقیاس‌ناپذیر - قسمت اول، کاربران اولیه

9 دقیقه زمان تقریبی خواندن
در بخش اول این سری مقالات، موضوعات شایان توجه در زمینه جذب کاربران اولیه، ایجاد یک تجربه رضایت‌بخش برای آن‌ها و راه‌های مقابله با نقاط آسیب‌پذیر استارتاپ‌ها از دیدگاه پل گراهام بیان شده‌است.