رشدرهبری

جک ما: زندگی کاری شما در ۲۰ تا ۶۰ سالگی باید به چه شکلی باشد؟

2 دقیقه زمان تقریبی خواندن
زندگی کارآفرینان سرشار از پیچ‌وخم است. اینکه در هر سنی چه باید کرد تا این مسیر به درستی طی شود نکته مهمی است. جک ما، بنیانگذار علی بابا این را توضیح می‌دهد.