اقتصاد تولیدکنندگان محتوا (Creator Economy) چیست؟ 

اقتصاد تولیدکنندگان محتوا اقتصادی است که در آن تولیدکنندگان محتوا از طریق تولید و انتشار محتوا به ‌صورت آنلاین درآمد کسب می‌کنند.